Sunday, June 5, 2011

~ Cinta Dunia ~

 Di antara penyakit JIWA yang dapat melumpuhkan kekuatan ISLAM adalah " CINTA DUNIA" kerana sudahdi hinggapi penyakit cinta dunia, maka semua usaha dan keinginannya di pusatkan untuk mencapai kesenangan dunia semata-mata. Semua usahanya diperhitungkan dengan keuntungan dunia, sekalipun usaha itu merugikan orang lain. Lantaran itu semangat perjuangannya makin hari makin menurun, bahkan rasa untuk membela keagunan lSLAM sudah tidak ada lagi. Penyebaran ISLAM sentiasa di ukur dengan material, bila menguntungkan dirinya berjuang dan bila dipandang kurang menguntungkan lebih diam saja. Tidak hanya sekadar CINTA, tetapi sebenarnya sudah rakus dengan dunia. Memang dunia ini manis rasanya, maka ramai manusia yang terperangkap dengan manisan sampai hati didalamnya. Dan ramai manusia yang silau dengan keindahan sampai tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang berbahaya.
Dalam suatu hadis Nabi bersabda : " Sesungguhnya dunia itu manis, yang hijau ( baikdipandang ) dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu sebagai khalifah ( untuk mengatur )di dalamnya. Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, sesungguhnya pertamanya fitnah yang melanda Bani Israil adalah wanita"
 Apabila umat islam sudah mengagungkan dunia, enggan dengan perjuangan dan tidak lagi berani menganjurkan yang baik serta melarang yang mungkar, maka Allah akan mencabut kebesaran islam dari permukaan bumi ini dan akan mencabut keberkahan wahyu.


" Apabila umatku mengagunkan dunia, maka dicabutlah kehebatan lslam darinya. Dan apabila meninggalkan amal makruf nahi mungkar, maka terdindinglah kebenaran wahyu ( R.Turmizi )