Thursday, June 9, 2011

DUA GOLONGAN PENGHUNI NERAKA ..


Diantara mukjizat  Rasulullah saw iaitu mengetahui gambaran keadaan manusia di akhir zaman. Rasulullah saw memberi syarat bahawa kelak akan ada dua golongan yang sangat rugi hidupnya, sebab mereka itu tidak dapat dapat masuk syurga, bahkan baunya saja tidak , tidak lain mereka adalah pemimpin yang zalim berbuat sewenang -wenang terhadap manusia dan wanita-wanita tapi telanjang.

~ GOLONGAN PERTAMA, PEMIMPIN YANG ZALIM BERBUAT SEWENANG-WENANG TERHADAP MANUSIA ~
Isyarat Rasulullah saw akan ada pemimpin yang zalim berbuat sewenang -wenang terhadap manusia, kekejaman pemimpin itu di gambarkan dengan orang yang mempunyai cambuk untuk memukul,menyiksa pada hamba-hambayang lemah sampai mengalirkan darah.Mestinya pemimpin itu tidak kejam terhadap yang dipimpin ingat asal mula sebelum menjadi pemimpin dan ingat akan tanggungjawab.
Nabi Muhammad saw bersabda : " Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim "
Sebagai seorang pemimpin hendaklah berbuat adil dan meletakkan hukum atau peraturan yang sesuai, menciptakan suasana damai, aman , tenteram dan saling adanya pengertian antara pemimpin  dan rakyat adalah suatu kewajipan bagi seorang pemimpin.
Rasulullah bersabda : Sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu mencintainya dan mereka mencintai kamu, dan kamu mendoakan pada mereka dan mereka mendoakan pada kamu semua. Dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah mereka yang kamu membencinya dan mereka membenci kamu, dan kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat pada kamu "


~ GOLONGAN KEDUA, WANITA-WANITA YANG BERPAKAIAN  TAPI TELANJANG ~
Isyarat Rasulullah saw menunjukkan bahawa akan ramai wanita berpakaian tapi dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya telanjang. Tidak ada lain sebab mereka itu cara berpakaiannya tidak menutup aurat, tidak sesuai dengan tuntutan islam, hanya menuruti tuntutan zaman . Memakai pakaian tapi lengannya terbuka, atau pehanya terbuka, atau kepalanya tidak tertutup.
Seharusnya wanita itu tidak boleh menampakkan perhiasan kecantikannya kepada orang lain, kecuali :
= kepada suami
= kepada ayah suami
= kepada putra-putra saudaranya
= kepada saudara-saudaranya
= kepada ayah
= kepada putera-puteranya
= kepada suami puteranya
= kepada putera-putera saudara lelaki


* Semoga tiap-tiap peringatan Rasulullah tentang Akhir Zaman moga dijauhkan oleh kita dari azab api neraka, Rasulullah memberi syarat bahawa kelak dua golongan yang sangat rugi hidupnya...dan menghindari secara tepat bagi umat islam adalah kembali kepada IMAN dan TAKWA..insyaallah

No comments:

Post a Comment